Bel/Whatsapp

Postadres

Boermarkeweg 44C, 7824AA, Emmen

Patiënt verwijzen:

Verwijzing kan via het beveiligde verwijzersformulier of via brief, mail of telefonisch. Upload hieronder de verwijsbrief van de patiënt.


Implantologie:

U kunt laagdrempelig verwijzen naar MCS voor een consult implantologie of het plaatsen van implantaten. Dit geldt zowel voor de edentate kaken als de enkeltandvervanging of de meertandsvervanging.

Wij zijn gespecialiseerd in het immediaat vervangen van een gebitselement door een implantaat, al dan niet met het direct plaatsen van een noodvoorziening.

Er zijn binnen MCS uitgebreide mogelijkheden en expertise aanwezig om zo veilig en zo goed mogelijk implantaten te kunnen plaatsen. In principe wordt na goede osseointegratie van het implantaat de patient weer terugverwezen naar u voor het vervaardigen van de suprastructuur. Desgewenst kan deze ook binnen MCS vervaardigd worden. U kunt dit dan aangeven in uw verwijzing. Na de behandeling wordt uw patient weer terugverwezen naar u voor de reguliere tandheelkundige zorg en controles.

tang klein shutterstock_1727881102

Exodontie/orale chirurgie:

U kunt laagdrempelig verwijzen naar MCS voor het deskundig en zorgvuldig verwijderen van een kies of tand bij uw patient. Binnen MCS is hoogstaande expertise aanwezig voor het verwijderen van elementen bij gezonde patienten, maar ook bij de meer gecompromitteerde patient die bijvoorbeeld bloedverdunners gebruikt of andere co-morbiditeit heeft. U kunt ook insturen indien bij u in de praktijk de kies is afgebroken, of er nog een wortelrest achter is gebleven die verwijderd moet worden. Er is uitgebreide kennis en ervaring aanwezig voor het behandelen van nabloedingen, postoperatieve infecties, antrumperforaties en verstoorde wondgenezing. MCS heeft korte lijnen met het ziekenhuis alwaar eventueel verdere expertise geraadpleegd kan worden.

Totaalextracties:

Een specifieke doelgroep die bij MCS welkom is, is de patient voor de totaalextractie. Wij kunnen het gehele traject van intake tot het plaatsen van een immediaatprothese en nazorg voor u uit handen nemen.

Na de behandeling wordt uw patient weer terugverwezen naar u voor de reguliere tandheelkundige zorg en controles.

Voor verwijzers