Vergoedingen/verzekering:

De behandelingen binnen MCS worden op tandheelkundige codes (NZA) gedeclareerd. Dit houdt in dat als u een tandartsverzekering heeft, de kosten van de behandeling (deels) kunnen worden vergoed. Omdat MCS eerstelijns zorg levert, zal uw eigen risico niet aangesproken worden, zoals dat bij een bezoek aan het ziekenhuis wel het geval is.

Vergoedingen